Microsoft

Microsoft е глобален лидер и поставувач на трендови во развојот на информатички технологии. Оваа меѓународна корпорација брои преку 80.000 вработени во 85 држави. Microsoft ги пласира своите производи и решенија преку голема мрежа на авторизирани партнери.

Повеќе ...

Zejn

Жејн е компанија која развива решенија од областа на документ менаџментот и деловните процеси.

Повеќе ...

Agiles

AgilesWorkflow ја подобрува функционалноста на Microsoft Dynamics NAV кон подобро управување, упростување и автоматизирање на процеси. Доделува работи, ги пренесува и го следи нивниот прогрес како и известува за одредени настани или потенцијални проблеми.

Повеќе ...

Go to top