Partnership with GoPro

Предности од партнерството со GoPro во постигнувањето на вашите бизнис цели:

  • Нашиот тим за обуки и имплементации се состои од професионалци кои ја работат таа работа уште од доаѓањето на Microsoft Dynamics NAV во Србија за прв пат.
  • Ние имплементиравме Microsoft Dynamics NAV уште од верзијата 3.6.
  • Ние имплементираме само Microsoft Dynamics NAV и за него пропратен софтвер и на тој начин одбегнуваме залудно трошење на нашата експертиза.
  • Нашиот фокус е во максимизирање на општата вредност по вашиот бизнис, не максимизирање на вашите продажби.
  • Нашиот тим има помогнато на бројни компании да работат подобро и да управуваат со својот бизнис користејќи ја нашата проверена методологија, процеси и алатки. Дозволете да помогнеме и Вам со нашето сеопфатно софтверско решение.
Go to top