shakespeare document management software

ShakeSpeare DMS е најдобриот документ менаџмент софтвер кој овозможува трансформација на документи оф хартиен во дигитален формат, грижејќи се за чување, употребување дистрибуција, безбедност и архивирање на дигиталните документи.

Карактеристики на ShakeSpeare DMS

Главните карактеристики на софтверот се:

 • Централна архива
 • Внес на документи со помош на различни медиуми (скенери, фајлови, e-mail, интернет…)
 • Водење на дневник за внесовите на документи
 • Интелегентен систем на темплејти за креирање на нови документи
 • Следливост на документите по верзии
 • Додавање на метаподатоци на документите
 • Напредно управување со правата и дозволите за пристап до документите
 • Напредни алгоритми: OCR, ICR, ADF, duplex
 • Пребарување на целиот текст
 • Исклучителна безбедност на податоците
 • Пристапување до документите преку Web интерфејс

Како документ менаџмент софтвер, ShakeSpeare DMS од врвната класа, овозможува ефикасна дистрибуција и контрола на информациите и документите во компанијата со поедноставување на деловните процедури, движење на документите и e-mail известувања.

ShakeSpeare DMS ги намалува трошоците и ја зголемува ефикасноста

Користи од употребата на ShakeSpeare DMS:

 • Ја намалува количината на потребните копии од секој документ
 • Ја елиминира можноста за губење на документи
 • Заштедува време за пронаоѓање на документ
 • Заштедува тонер
 • Ја забрзува меѓукомпаниската комуникација и комуникацијата со клиентите
 • Заштедува простор за чување
 • Ја намалува можноста за грешки
 • Управување со архивата од еден десктоп компјутер

Повеќе за користите од DMS за сопствениците на бизнисот ...

ShakeSpeare DMS е соодветна алатка која веќе се употребува во:

 • Влади
 • Банки
 • Јавни установи
 • ИТ компании
 • Агенции
 • Производствени претпријатија
 • Маркетинг агенции
 • Правни служби во компаниите
 • Адвокати
 • Сите други типови на организации

Дознајте како ShakeSpeare DMS влијае на business process management ...

Go to top