GoPro services

Нашето искуство може да донесе бенефити во вашата компанија!

GoPro нуди водечки деловни решенија во чија основа лежи голема бизнис и технолошка експертиза а нашиот професионален тим ја имплементира за Вас. Клучот до успехот на GoPro е во нашето бизнис и технолошко искуство кое е докажано во многу компании

Нашиот тим од Microsoft сертифицирани професионалци обезбедува деловни решенија од светска класа и тие ќе бидат тука секогаш за Вас да Ви дадат се што е потребно и во случај вашето претпријатие да функционира во променливи бизнис услови и да бележи раст и развој.

Со цел да помогнеме на нашите клиенти да ги постигнат своите бизнис цели, ние ги нудиме следните услуги:

 • Анализа на потребите
 • Подобрување на процеси
 • Селекција на потребен софтвер
 • Прелиминарен дизајн
 • Проектно планирање
 • Дизајн и прилагодување на софтвер
 • Миграција на податоци
 • Имплементација
 • Обуки
 • Детализирање на процедури
 • Тековна поддршка
 • Повремени проверки
Go to top