Dynamics NAV databases

Без разлика дали имате проблеми со функционирањето на вашиот Microsoft Dynamicsсистем или пак сакате вашиот систем да работи подобро, ние сме тука да помогнеме.

GoPro експертите, до сега имаат завршено неколку оптимизации наNAV имплементации кои се најголемите во регионот.

Ние нудиме:

  • Следење и анализирање на перформансите – Ние ќе наместиме релевантни системски параметри и ќе ги следиме податоците во врска со употребувањето во одреден временски интервал. Откако ќе собереме податоци можеме да изготвиме извештаи кои ги посочуваат тесните грла и ги покажуваат критичните места кои треба да се оптимизираат.
  • Консултации за подобрување на софтверската и хардверската инфраструктура. Тоа може да подразбира промена само во некои параметри или воведување на целосно нова инфраструктура.
  • Подесување на оптимизациите и перформансите – детално следење на сите критични процеси, кодирање и фино подесување. Сите методи се употребуваат од оптимизирање на индекси до пишување на нов код.
  • Поддршка на системите - подесуваме процедури кои автоматски го поддржуваат системот секогаш да биде во оптимална состојба.
Go to top