Upravljanje dokumentima

ShakeSpeare DMS jeste najbolji document management system koji omogućava prevođenje dokumenata u papirnom i drugim različitim formatima u digitalni format, pri čemu obezbeđuje skladištenje, upotrebu, distribuciju, zaštitu i arhiviranje digitalnih dokumenata.

Osnovne karakteristike ShakeSpeare DMS-a ogledaju se u sledećem:

 • Centralna arhiva dokumenata
 • Unos dokumenata u sistem putem različitih medija (skenera, fajlova, e-pošte, interneta...)
 • Vođenje delovodnika
 • Inteligentni sistem obrazaca (šablona) za kreiranje novih dokumenata
 • Praćenje dokumenata po verzijama
 • Vezivanje meta podataka za dokumente
 • Napredno upravljanje pravima i dozvolama nad dokumentima u arhivi
 • Napredne algoritme: OCR, ICR, ADF, duplex
 • Pretragu dokumenata po celom tekstu (full text search)
 • Izuzetan sistem sigurnosti (zaštite podataka)
 • Pristup dokumentima preko Web interfejsa

Kao vrhunski document management software, ShakeSpeare DMS omogućava efikasniju distribuciju i kontrolu nad informacijama i dokumentima u okviru organizacije tako što pojednostavljuje poslovne procedure, kretanje dokumentacije i obaveštavanje putem e-pošte.

Upotreba ShakeSpeare DMS doprinosi smanjenju troškova i povećanju efikasnosti rada na sledeće načine:

 • Smanjuje količinu potrebnih kopija svakog pojedinačnog dokumenta
 • Sprečava mogućnost da se dokument izgubi
 • Štedi vreme na pronalaženju potrebnog dokumenta
 • Smanjuje upotrebu tonera za štampače
 • Ubrzava interkompanijsku komunikaciju i komunikaciju sa klijentima
 • Štedi prostor za skladištenje dokumentacije
 • Smanjuje mogućnost grešaka u radu
 • Omogućava upravljanje arhivom sa jednog desktop računara

Više o koristima za vlasnike biznisa ...

ShakeSpeare DMS je adekvatan alat koji do sada već upotrebljavaju:

 • Ministarstva
 • Banke
 • Javne uprave
 • Programerske kuće
 • Agencije
 • Proizvodna preduzeća
 • Marketinške agencije
 • Pravne službe u okviru preduzeća
 • Advokati
 • Svi drugi oblici organizacija

Saznajte kako ShakeSpeare DMS utiče na upravljanje poslovnim procesima ...

Go to top