Upravljanje poslovnim procesima

ShakeSpeare BPM omogućava jasno definisanje poslovnih procesa unutar preduzeća i njihovu realizaciju putem aplikacije. Na taj način, izbegava se fizičko kretanje dokumenata između različitih sektora kao i problemi koju su tim vezani, a korisnici koji učestvuju u procesu, uvek su obavešteni o akcijama koje na njih čekaju da budu izvedene. Kao pomoć učesnicima u procesu, pored jasnih obaveštenja unutar aplikacije, nalazi se i mogućnost obaveštavanja putem e-pošte i sms-a.

ShakeSpeare BPM modul omogućava sledeće:

 • Jednostavno definisanje procesa
 • Intuitivnu upotrebu procesa
 • Praćenje stanja u kom se proces nalazi
 • Potpunu digitalizaciju procesa
 • Digitalni potpis
 • Integrisanost sa DMS, PMS, Effort Tracking modulima
 • Potpunu sledljivost procesa
 • Učestvovanje u procesima putem Web interfejsa
 • Obaveštavanje korisnika u slučaju kašnjenja u toku procesa
 • Izveštavanje po korisnicima i grupama korisnika

ShakeSpeare BPM je sastavni deo ShakeSpeare aplikacije i integrisan je sa ostalim njegovim delovima kao što je upravljanje dokumentima (DMS), upravljanje projektima (PMS), nadzor nad radom (Effort tracking), rokovnik i slično.

Upotreba ShakeSpeare BPM-a doprinosi povećanju ukupne efikasnosti poslovnih procesa na sledeće načine:

 • Smanjuje količinu štampanih obrazaca koji se kreću unutar organizacije
 • Smanjuje gubitak finansijskih i kadrovskih resursa
 • Povećava transparentnost poslovnih procesa
 • Sprečava mogućnost da se obrasci u okviru procesa izgube
 • Eliminiše prazne hodove u okviru procesa
 • Definiše poslovne proces od početka do kraja
 • Smanjuje broj koraka u okviru procesa

ShakeSpeare BPM već sada koriste sledeće vrste organizacija:

 • Osiguravajuća društva
 • Klinički centri
 • Konsultantske kuće
 • Građevinske firme
 • Preduzeća
 • Advokati
 • Servisni centri
 • Ostali oblici organizacija kojima je neophodno da omoguće svojim mobilnim agentima na terenu on-line pristup do ažurnih podataka i izvođenje procesa.
Go to top