Institut za onkologiju

Institut za onkologiju Vojvodine (IOV) u Sremskoj Kamenici je visoko specijalizovana zdravstvena, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova iz oblasti onkologije u kojoj se obavljaju najsloženije specijalizovane, preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione metode i postupci.

Institut prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, sprovodi registraciju obolelih od tumora i izvodi druge epidemiološke studije, sprovodi multidisciplinarna klinička ispitivanja u oblasti prekanceroza i malignih tumora, ispituje, uvodi i primenjuje nove metode prevencije, dijagnostike tumora, njihovog lečenja i rehabilitacije, organizuje stručni nadzor u Institutu i u onkološkim odeljenjima i dispanzerima na teritoriji Vojvodine.

Institut za onkologiju je osnovan 1965. godine. Finansira se iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO) u skladu sa programom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Institut se sastoji od sledećih glavnih organizacionih jedinica:

 • Klinika za internu onkologiju
 • Klinika za operativnu onkologiju
 • Zavod za nuklearnu medicinu
 • Zavod za radiološku terapiju
 • Zavod za rehabilitaciju
 • Centar za imidžing dijagnostiku
 • Zavod za eksperimentalnu onkologiju
 • Zavod za epidemiologiju
 • Poliklinika
 • Poslovno-administrativni centar
 • Centar za klinička ispitivanja

Više o centru: www.onk.ns.ac.rs

Go to top