Institut za ratarstvo i povrtarstvo, NS seme

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je osnovan 1938. godine odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije. Tada je oformljena Poljoprivredna i kontrolna stanica u Novom Sadu iz koje je nastao današnji Institut. Uspešnim radom i vrhunskim rezultatima implementiranim u poljoprivrednu praksu Institut je postao značajno ime u svetskoj nauci. Osnovna i primenjena istraživanja, koja su osnovna delatnost Instituta, usmerena su na stvaranje sorti i hibrida ratarskih, povrtarskih kao i velikog broja krmnih, industrijskih, lekovitih i začinskih biljaka. U oplemenjivanju akcenat se daje na postizanje visokih prinosa, vrhunskog kvaliteta, kao i na otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresovima.

Pored oplemenjivanja, Institut razvija i tehnologiju gajenja sopstvenih sorti i hibrida. Rezultati se prenose odmah u praksu, na više načina: preko semena, kao tehnologija obrade zemljišta, kao tehnologija gajenja pojedinih sorti i hibrida ili рrеkо zaštite pojedinih sorti i hibrida. Do sada je u Institutu stvoreno preko 1000 sorti i hibrida, od čega je skoro 500 registrovano i gaji se u inostranstvu. U otvorenoj konkurenciji na svetskom tržištu, Institutske sorte i hibridi su prisutni u 26 država, od Argentine, preko zemalja Evropske Unije, Ukrajine, Rusije, do Kine i Indije.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima moćan naučni tim od skoro 100 istraživača, od čega je 59 doktora nauka. Njima asistira preko 300 visokoobrazovanih i radnika različitih profila, što je garancija kvaliteta svega što Institut nudi - semena, tehnologije, obrazovanja i usluga. Uzlaznu liniju razvoja Institut danas uspešno nastavlja održavanjem Sistema upravljanja kvalitetom prema Internacionalnom standardu ISO 9001, i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001, oba sertifikovana od strane British Standard Institution (BSI). Institut je državna institucija u nadležnosti Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije. Kao takav, Institut realizuje brojne naučne projekte koje finansira država, a istovremeno učestvuje i u međunarodnoj naučnoj saradnji preko internacionalnih projekata. Može se reći da je Institut lider u oblasti poljoprivrednih istraživanja, u zemlji i šire u regionu, posebno u oblasti oplemenjivanja biljaka.

Pored naučnog dela, Institut razvija i komercijalni, odnosno posluje istovremeno i kao naučni institut i kao semenska kompanija, Od pre nekoliko godina, Institut je plasirao i novu robnu marku “NS seme”, koja je već znak prepoznavanja i sinonim za kvalitet i dobar prinos.

Više o kompaniji: www.nsseme.com

Go to top