Izolacija Holding

Izolacija je prva srpska firma koja je počela profesionalno da se bavi izolaterskim radovima u građevinarstvu. Osnovani su daleke 1959. godine i posluju kao akcionarsko društvo.

Kada je preduzeće u drugoj polovini 2008. godine privatizovano, pod novom strategijom i organizacijom, obnovljena je osnovna delatnost firme. Sa velikim elanom, nadom prvenstveno u sopstvene resurse, uz korišćenje integrisanog iskustva i znanja, krenuli su ka osvajanju cilja da sledećih 50 godina bude obeleženo daljim napretkom firme u svakom pogledu.

MISIJA, KONCEPT, VIZIJA

Cilj kompanije je da dostigne lidersku poziciju i bude prepoznatljiva u ponudi usluga i proizvoda svojim klijentima

Koncept poslovanja je da na osnovu višedecenijskog iskustva i integrisanog znanja, upotrebom tehnološki naprednih rešenja i proizvoda, svojim klijentima ponude funkcionalna rešenja i proizvode.

Vizija kompanije je da postane lider na tržištu, koji na osnovu tradicionalnih vrednosti unutar višedecenijske prakse nudi klijentima vrhunsku uslugu, najkvalitetnije proizvode, najoptimalnija i najracionalnija sistemska rešenja, zaposlenima stimulativno radno okruženje, uz konstantni napredak i edukaciju i tehniku korišćenja proizvoda.

Više o kompaniji: www.izolacija.rs

Go to top