Korak po korak do novog sistema

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje? Koji su sledeći koraci i aktivnosti? Na koj način odrediti cenu implementacije sistema i koliko traje proces implementacije? Kako se pripremiti za implementaciju? I još mnogo sličnih pitanja ...

Pokušaćemo da vam ukratko predstavimo, korak po korak, proces formiranja okvirne ponude implementacije novog sistema, na osnovu potreba vaše firme.

Pozovite nas ...

Uvođenje informacionog poslovnog sistema je jedan od najvažnijih događaja u jednoj firmi. To je investicija u poslovanje koja ima za cilj da menadžmentu i zaposlenima pružiti moćan alat za savladavanje izazova zahtevnog tržišta i veliku prednost nad konkurencijom. Samim tim, veoma je važno da se u samom startu jasno definišu sve potrebe kompanije, budžet projekta i ključni korisnici, kako bi implementacija bila uspešna. Prvi korak je kontakt i zakazivanje zajedničkog sastanka, gde će sa naše i vaše strane učestvovati bitni ljudi za implementaciju sistema. Pozovite nas ili nam se obratite putem naše kontakt forme.

Sastanak upoznavanja

Na početnom sastanku upoznavanja pokušaćemo da zajedno sagledamo sve važne aspekte Vašeg poslovanja, kako bismo otkrili uska grla i dali što precizniju ponudu i predlog funkcionalnosti. Na sastanku je važno obezbediti učestvovanje vaših donosioca odluka, od kojih bismo dobili važne informacije vezane za vaše poslovanje, organizaciju kompanije, izveštavanja, poslovne procese i vaša očekivanja od informacionog sistema. Na osnovu ovih informacija i  GoPro će pripremiti prezentaciju NAV rešenja koje će obuhvatiti one oblasti i funkcionalnosti koje su vezane za Vaše poslovanje.

Upitnik

Nakon sastanka upoznavanja, GoPro će u skladu sa dobijenim informacijama pripremiti Upitnik, formiran prema vašim potrebama i zahtevima, posebno prilagođen vašim specifičnostima poslovanja. Informacije sa sastanka upoznavanja i vaših odgovora iz Upitnika, čine osnovne smernice za pripremu prezentacije rešenja.

Prezentacija rešenja

Na osnovu informacija sa sastanka upoznavanja i nakon analize popunjenog Upitnika, GoPro će pripremiti prezentaciju informacionog sistema posebno namenjenu vašoj firmi, koja će obuhvatiti sve one oblasti i funkcionalnosti koje su važne za poslovanje sa akcentom na vaše specifičnosti.

Ponuda

Ako prezentacija rešenja bude zadovoljavala vaše potrebe, sledeći korak je dijagnoza. Naši eksperti će odraditi nekoliko sastanaka sa ključnim korisnicima informacionog rešenja i na osnovu dijagnoze pripremiti detaljnu ponudu. Ponuda se može korigovati u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. Nakon prihvatanja ponude, GoPro priprema Ugovor o saradnji sa jasno definisanim cenama, terminima i fazama implementacije.

 

U procesu implementacije, GoPro primenjuje Microsoft Sure Step metodologiju, zvaničnu metodologiju razvijena od strane kompanije Microsoft, namenjenu lakšem upravljanju i praćenju svih faza implementacije Microsoft Dynamics rešenja, čija je primena ključni faktor uspeha implementacije.

Go to top