koristi za poslovanje

Automatizujte i poboljšajte izveštavanje
Možete da drastično smanjite trošenje vremena na mesečno izveštavanje, kao i na izveštaje za rukovodstvo i da na taj način oslobodite vreme za strateške analize koje će suštinski doprineti poboljšanju vašeg poslovanja. Automatizujte radne procese vašeg izveštavanja i omogućite da celokupno izveštavanje ide sa jedne centralne OnLine lokacije.

Bolje upravljanje zalihama
Obezbedite optimalno stanje zaliha. Pobrinite se da nemate prevelike količine zaliha koje vam "vezuju" obrtni kapital i povećavaju otpise. Ali isto tako vodite računa i o tome da stanje zaliha ne bude premalo, što može uzrokovati nedostatak robe i pad prometa sa kupcima.

Fokus poslovanja na performansama
Obezbedite jasan, stalan uvid u informacije preduzeća, kako biste pomogli svojim zaposlenima da donose bolje odluke i poboljšaju performanse. Proaktivno uočite i upozorite svoj tim o potencijalnim problemima i to u što ranijoj fazi. Prevaziđite izveštaje koji vam govore samo šta se dogodilo, a ne daju odgovore na pitanje zašto se dogodilo. Pronađite razloge koji se kriju iza performansi i to iskoristite da poboljšate svoje poslovanje.

Izbacite "nagađanje" u poslovanju
Izbacite "nagađanje" kod postavljanja strategija za određivanja cena, kako biste doneli bolje odluke oko cenovnika. Omogućite sebi jasniju sliku o kretanjima tražnje i postavite prave cene da biste ostvarili svoje ciljeve. Sa pravim i tačnim poslovnim odlukama, omogućite firmi lakše i brže preuzimanje većeg dela tržišta, povećanje prihoda i profita, efikasnije se oslobodite viška zaliha.

Oslobodite gotovinu
Kroz proaktivne analize obrazaca ponašanja vaših kupaca i dobavljača, imaćete mogućnost da oslobodite gotovinu. Analize vam mogu pomoći da na primer označite kupce koje kasne sa plaćanjem i koji predstavljaju rizik, pa da na taj način bolje i efikasnije planirate svoje tokove novca.

Doslednost i konzistentnost izveštaja
GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da jedanput kreirane analize i izveštaje, koristite ponovo bilo gde unutar i van svog preduzeća.

Go to top