Kupci očekuju kvalitetnu uslugu i vi ne možete dozvoliti sebi da ih razočarate.

Microsoft Dynamics NAV CRM vam pomaže da postignete maksimum iz vašeg odnosa sa kupcima uz pomoć kompletnih i ažurnih informacija. To je jedna od strategija koju možete iskoristiti u cilju unapređenja nivoa usluga koje pružate svojim kupcima.

Njegov potpuno integrisani Prodajni i Servisni modul omogućavaju zaposlenima da razmenjuju i dele informacije, povećaju uspešnost prodaje i doslednost u isporukama, pruže efikasan servis kupcima. Uz pomoć tih modula, Dynamics CRM je dizajniran tako da unapredi sve aspekte odnosa sa kupcima, od prodajnih ugovora do upravljanja zalihama. Pored toga, možete upravljati informacijama o kontaktima koji nisu samo vaši kupci: dobavljači, partneri, konkurenti i slično. Takođe, Dynamics CRM se sinhronizuje sa Microsoft Outlook-om i integriše sa drugim poslovnim aplikacijama.

Iskoristite prilike!

Ključ uspešnog upravljanja prilikama jeste imati sposobnost sprovođenja snažnih marketinških kampanja, lagano preći na prodaju, kreirati prilike kroz izradu proizvoda i usluge, i na kraju, osvojiti posao. Uz pomoć velikog broja funkcionalnosti i mogućnosti, bićete u prilici da održavate i pratite sve vaše kontakte, prodaje i usluge, od inicijalnog telefonskog poziva do rukovanja kojim ste zaključili posao.

Funkcionalnosti:

 • Automatizovano upravljanje incidentima
 • Upravljanje kampanjama
 • Klasifikacija kontakata
 • Upravljanje kontaktima
 • Pretraga kontakata
 • Upravljanje dokumentima i interakcijama
 • E-mail prijavljivanje na Microsoft Exchange
 • Evidentiranje interakcija sa kontaktima
 • Upravljanje "leadovima"
 • Upravljanje prilikama
 • Outlook integracija
 • Upravljanje zadacima
 • Mogućnost pružanja brzih odgovora i efikasne usluge
 • Kompletan pregled istorije kupca
 • Baza znanja i alati za izveštavanje za precizno predviđanje i merenje poslovnih aktivnosti i efikasnosti rada komercijalista.
 • Organizovanje i pristup informacijama o kupcu je jednostavno i veoma brzo.
Go to top