Veći broj povezanih dokumenata su na raspolaganju za rukovanje nabavnim porudžbinama i procesom fakturisanja:

 • Trebovanja
 • Nabavne ponude
 • Okvirne porudžbine
 • Porudžbine
 • Fakture
 • Odobrenja
 • Nalozi povrata

Svi su međusobno povezani i podržavaju kompletan tok procesa nabavke, od nabavne ponude pa do porudžbine i fakture, ali isto tako možete započeti od bilo kog dokumenta, na primer od nabavne porudžbine.

Tokom popunjavanja jednog od dokumenata, kompletna istorija prethodnih nabavnih dokumenata je trenutno na raspolaganju. Ukoliko nabavljate artikle, podaci o artiklu, raspoloživost, cene, popusti i supstituti su na samo jedan klik daleko. Štampani nabavni dokumenti se istovremeno automatski prikazuju i u CRM modulu.

Funkcionalnost Nabavnih naloga:

 • Brz unos
 • Kreiranje većeg broja prijemnica i faktura iz jedne nabavne porudžbine
 • Direktne isporuke sa povezanim prodajnim porudžbinama
 • Proces odobravanja dokumenata uz obaveštavanje putem e-mail-a
 • Brzo kreiranje nabavnih dokumenata kopiranjem postojećih, proknjiženih ili neproknjiženih, nabavnih dokumenata
 • Veži broj tipova redova nabavnih porudžbina
 • Artikli
 • Osnovna sredstva
 • Konto GK
 • Zavisni troškovi nabavke
 • Komentar

Svaki red nabavnog naloga može da ima:

 • Sopstvenu dimenziju (mesto troška, profitni centar i slično)
 • Sopstvenu cenu i procenat popusta
 • Sopstvenu lokaciju (magacin)
 • Veći broj serijskih brojeva i brojeva šarži (serija, lotova)
 • Informacije o PDV-u
 • Planirani datum prijema, Zahtevani datum prijema, ostale relevantne datume
 • Uvoz i kreiranje nabavnih porudžbina iz eksternih aplikacija
 • Nova prilagođena polja i procesi, za automatizaciju bilo koje aktivnosti uz pomoć Microsoft Dynamics NAV rapidno razvojnog okruženja i GoPro razvojnog tima.
Go to top