GoPro ima sopstveni modul za obračun zarada i ostalih primanja. Ovaj modul je razvijen od početka na osnovu višegodišnjeg iskustva u implementaciji modula zarada, mahom kod velikih i srednjih preduzeća.

Cilj koji je postavljen pred ovaj modul je da istovremeno pokrije zakonske zahteve koji se javljaju u vezi sa obračunom zarada i najčešće zahteve koje klijenti postavljaju, među kojima se izdvajaju zahtevi u pogledu fleksibilnosti, praćenja troškova i automatizacija procesa rada. Takođe, sistem je ostavljen da bude lako nadogradiv sa dodatnim funkcionalnostima koje mogu zatrebati u složenom radnom okruženju.

Karakteristike modula:

 • U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.
 • Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres,...), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu, bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada. Ako se koristi mesečni iznos, moguće je napraviti skalu umanjenja naknade u odnosu na pojedine tipove odsustva sa posla.
 • Obračun refundiranih naknada se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun.
 • Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.
 • Podržan je obračun ostalih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po osnovu zaposlenja
 • U modul je ugrađeno preko 30 logičkih kontrola koje sprečavaju korisnika da pogreši i upozoravaju ga na moguće nepravilnosti.
 • Integracija sa elektronskim platnim prometom svih banaka
 • Elektronska predaja obrazaca
 • Krediti i obustave
 • Knjiženje u glavnu knjigu po "projektima" ili "mestima troškova" pa čak i ako svaki mesec važi drugačija kombinacija za pojedinog radnika
 • Automatsko kreiranje naloga za platni promet
 • 27 obrazaca i više od 40 izveštaja

Dodaci koji se mogu dobiti na osnovne funkcionalnosti:

 • Automatsko učitavanje podataka sa popunjenih karneta
 • Proširenje funkcionalnosti za kadrovsku evidenciju
 • Povezivanje sa sistemima za kontrolu prisustva
 • Druge dorade po zahtevu klijenata...

Detaljnije o GoPro modulu za obračun zarada ...

Go to top