Savremene tendencije poslovanja nameću svakodnevnu upotrebu novih tehnologija kako bi se ubrzao proces odlučivanja i primanja porudžbina od strane kupaca. Jedan od proizvoda koji će za vrlo kratko vreme povećati prodaju i značajno ubrzati proces prijema porudžbina od kupaca je Web Shop. Investicija u Web Shop će vam se vrlo brzo isplatiti a vašim kupcima i prodavcima daleko olakšati posao.

Osnovna karakteristika Web Shop-a je da vaši kupci u svakom trenutku, kada god to žele, mogu naručiti proizvode od vas. Ovakav savremeni način poslovanja je mnogim firmama za vrlo kratko vreme višestruko uvećao promet a sa druge strane smanjio troškove obrade porudžbina!

Nekoliko osnovnih koristi koje dobijate primenom Web Shop-a u vašem poslovanju:

  • Brz i efikasan uvid svih vaših kupaca (ili kupaca kojima to dozvolite) u asortiman artikala, cene, popuste, količinske popuste, najnovije akcijske artikle i kampanje.
  • Brz i efikasan uvid svih vaših kupaca (ili kupaca kojima to dozvolite) u trenutni slobodan lager artikala.
  • Kupci putem Web Shop-a direktno i samostalno mogu rezervisati artikle i kreirati profakture za odabrane porudžbine ukoliko im to pravima u Web Shop-u dozvolite.
  • Za svaku kreiranu profakturu i kupac i vaši prodavci dobijaju automatsko obaveštenje putem maila sa svim elementima porudžbine.
  • Kupci se samostalno putem WEB SHOP-a mogu upoznati sa karakteristikama proizvoda i izabrati onaj koji im najviše odgovara.
  • Uplate kupaca se automatski u Microsoft Dynamics NAV-u prepoznaje kao uplate za odgovarajuću porudžbinu sa WEB SHOP-a.
  • Vaši prodavci (komercijalisti) mogu dobijati sve novokreirane porudžbine trenutno putem mail-a, u isto vreme se porudžbine automatski javljaju kao novokreirane u Microsoft Dynamics NAV-u tako da ih vaši komercijalisti ne moraju ručno unositi u sistem već samo izvršiti njihovu proveru.
  • Za sve potencijalne kupce postoji mogućnost samostalnog unosa osnovnih zakonskih podataka o kupcu koji se automatski činom poručivanja prenose u Microsoft Dynamics NAV, vaši komercijalisti vrše proveru i ispravnost unetih podatka i odobravaju porudžbine.
  • Možete omogućiti vašim kupcima da imaju uvid u svoja zaduženja kod vas u sistemu kao i datume dospevanja potraživanja.
  • Na WEB SHOP-u imate mogućnost da kupcima sa prekoračenim kreditnim limitom zabranite dalje pravljenje porudžbina sa obaveštenjem da su prekoračili kreditni limit i da moraju izmiriti dospela potraživanja.
Go to top