Upravljanje zalihama je kamen temeljac bilo koje kompanije u oblasti trgovine i proizvodnje. Raspoloživost zaliha i jasan pregled potreba i zahteva su ključni faktori koji osiguravaju normalno funkcionisanje svih međusobno povezanih poslovnih aktivnosti. Osnovna granula Zalihe u Microsoft Dynamics NAV podržava kompanije u postizanju njihovih ciljeva - obezbediti tačne podatke o zalihama i pouzdane pokazatelje njihove raspoloživosti.

Koristi:

 • Neograničena klasifikacija artikala i informacija
 • Stanje zaliha u realnom vremenu
 • Neograničen broj lokacija (magacina)
 • Praćenje po serijskim brojevima
 • Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)
 • Obrada prodajnih porudžbina sa brzim pregledom istorije
 • Obrada nabavnih porudžbina sa brzim pregledom istorije
 • Obrada reklamacija
 • Nalozi za prenos
 • Periodični popisi zaliha
 • Fleksibilno praćenje trošenja: prosečna, FIFO, planska i FEFO (First Expired First Out)
 • Unakrsne reference dobavljačevih i kupčevih artikala mogućnost da se interno prepoznaju i koriste tuđe šifre artikala
 • Bar kodovi
 • Preporučeni supstituti artikala
 • Ključne komponente modula Upravljanje skladištem (WMS)
 • Ključne komponente modula Proizvodnja
 • Poboljšanje zadovoljstva kupaca
 • Brži odziv na zahteve tržišta
 • Upravljanje skladištem

Warehouse Management System - WMS

Uz Microsoft Dynamics NAV Upravljanje skladištem, vaše operacije u skladištu će biti u potpunosti integrisane sa drugim delovima vašeg poslovanja. To takođe znači da ćete postići veću kontrolu u pogledu kretanja i skladištenja zaliha, i na taj način maksimizovati efikasnost u prijemu i isporuci artikala, optimizovati upotrebu prostora i u svakom momentu znati gde se koji artikli nalaze.

Izuzetno je važno da obrada porudžbina bude brza i tačna. WMS poseduje napredne funkcionalnosti koje vam pomažu da optimizujete efikasnost u magacinu. Procesi direktnog uskladištenja i izdvajanja omogućavaju brzo rukovanje i isporuku dobara, direktno iz pozicije/regala/zone gde je artikal uskladišten. Zaposleni u magacinu će uštedeti vreme a preciznost će se povećati iz razloga što Microsoft Dynamics NAV kontroliše i upravlja aktivnostima u magacinu. Da bi se sve to podiglo na još viši nivo, ručni mobilni uređaji se mogu koristiti za izdvajanje, uskladištenje, popis zaliha, interna premeštanja u okviru magacina i još mnogo toga.

Go to top