U svetu gde današnji partner može sutra postati konkurent, briga o kupcu je važnija nego ikada do sad. Kada kupac zna da su svi vaši resursi usmereni na zadovoljenje njegovih potreba, vi postajete više nego trenutni dobavljač, vi postajete dugoročni partner.

Zahtevi:

 • Efikasna služba prodaje i distribucije
 • Organizovano skladište
 • Smanjenje nivoa zaliha
 • Povećan stepen izvršenja porudžbina kupaca

Microsoft Dynamics NAV doprinosi ubrzanju procesa u distribuciji i unapređuje upravljanje zalihama uz povećanu efikasnost aktivnosti u magacinu. Dynamics NAV vam može pomoći da steknete prednost na tržištu uz pomoć potpuno integrisanog softvera za distribuciju koji vašem poslovanju daje potpunu sliku o statusu porudžbina kupaca, nivou efikasnosti dobavljača i nivou efikasnosti isporuke dobara i izvršenja usluga.

Microsoft Dynamics NAV omogućava da:

 • Precizno odgovorite na pitanja koja se odnose na zalihe artikala, cenu proizvoda i datum isporuke
 • Smanjite troškove kroz optimizaciju nivoa zaliha
 • Upravljate svojim skladištem još efikasnije
 • Bliže sarađujete sa svojim dobavljačima.
 • Funkcionalnosti koje vam stoje na raspolaganju:
 • Obrada prodajnih porudžbina
 • Obrada nabavnih porudžbina
 • Upravljanje reklamacijama
 • Popis zaliha
 • Magacinski prenosi
 • Automatsko predviđanje prodaje i zahteva
 • Praćenje po serijskim brojevima
 • Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)
 • Sledljivost pojedinačnih isporuka: prodaja>interna manipulacija>nabavka
 • Logistika većeg broja magacina
 • Troškovi zaliha po lokacijama
 • Troškovi čuvanja zaliha
 • Praćenje zaliha po regalima
 • Parcijalna zaprimanja
 • Parcijalne isporuke i zbirno fakturisanje
 • Direktne isporuke (našem kupcu robu isporučuje treće lice kome mi samo prosleđujemo nalog za isporuku)
 • Cross-docking (mogućnost da se iz dolazeće pošiljke sa malo ili bez dodatnog rada količine prebace na odlazeću pošiljku)
 • Automated Data Capture System ADCS (integracija sa bar-kod čitačima)
 • Praćenje statusa porudžbine u bilo kom momentu
Go to top