eticki kodeks

Naša vizija:
Stremimo da budemo najbolja firma u oblasti poslovnih rešenja gde god da radimo

Svrha:
GoPro je najbolja moguća sredina u kojoj pojedinac može da nauči posao kojim se firma bavi i u kojoj izrasta u vrhunskog profesionalca kakvi su firmi i potrebni da bi ostvarila svoju viziju.

Zbog toga firma kontinuirano investira u oblastima koje vode ispunjenju vizije, bilo da su u pitanju partnerstva sa vodećim svetskim firmama, ili nabavka vrhunskih alata za rad, ili ulaganje u zaposlene kroz obuke. Na taj način i klijenti prepoznaju GoPro kao vrhunsku firmu i lojalni su nam, a potencijalni klijenti nas vrednuju kao najbolje partnere za saradnju.

Zajedničke vrednosti:

 • Zadovoljstvo zaposlenih
 • Zadovoljstvo klijenata
 • Integritet, pouzdanost i odgovornostž
 • Kvalitet u svemu što radimo
 • Proaktivnost
 • Pripadnost kolektiv

Etička načela poslovanja treba da doprinesu većoj humanosti i uspešnosti u obavljanju radnih zadataka.

Osnovni faktor po kome se danas razlikuje uspešnost i perspektiva jedne firme od druge je nivo primene etike u njihovom poslovanju.

GoPro Etički kodeks:

 • Sve naše aktivnosti prema klijentu se obavljaju samo ako postoji korist za klijenta.
 • U saradnji sa klijentima pridržavamo se načela integriteta, kompetentnosti, objektivnosti i profesionalizma.
 • Ukazujemo na realna očekivanja u odnosu na očekivane rezultate i koristi od naše usluge.
 • Radimo zajedno sa našim klijentom kako bismo uspostavili obostrano razumevanje ciljeva, opsega i naknade za usluge, pre prihvatanja angažmana.
 • Unapred se dogovaramo sa klijentom u vezi naknada i troškova, obračunavamo naknade koje su razumne i proporcionalne izvršenoj usluzi i prihvaćenoj odgovornosti.
 • Prihvatamo samo one zadatke za koje mi ili naše kolege poseduju potrebno iskustvo i kompetentnost, dodeljujemo poslove samo onim stručnjacima sa znanjem koje je potrebno da bi se služilo našim klijentima efektivno.
 • Izbegavamo konflikt interesa i klijentu odmah ukazujemo na okolnosti i činjenice koje mogu uticati na naš sud ili objektivnost.
 • Na odgovarajući način tretiramo sve poverljive informacije klijenta koje nisu javno znanje, preduzimamo razumne korake da sprečimo pristup njima od strane neautorizovanih osoba, i ne koristimo vlasništvo nad privilegovanim informacijama, bilo za potrebe GoPro-a, klijenta ili nekog drugog lica, bez odobrenja klijenta.
Go to top