Štampa obrazaca se radi u PDF- formatu na propisanim formularima. Nije potrebno da korisnik ima instaliran Microsoft Office paket da bi štampao obrasce.

Podržani su sledeći obrasci:

 • M-4
 • M-4K
 • PP_OD
 • PP_OPJ
 • PPP
 • Specifikacija doprinosa
 • Specifikacija uz poresku prijavu
 • M-UN
 • M-UNK
 • PP_OPJ-1
 • PP_OPJ-2
 • PP_OPJ-3
 • PP_OPJ-4
 • PP_OPJ-5
 • PP_OPJ-6
 • PP_OPJ-7
 • PP_OPJ-8
 • NZ-1
 • OZ-10
 • OZ-10-1
 • OZ-11
 • OZ-9
 • PP_OD-1
 • INSZ
 • INSZ-I
 • INSZ-M
 • INSZ-P

Podržano je i elektronsko slanje obrazaca.

Osim obrazaca, program sadrži i preko 45 izveštaja i rekapitulacija potrebnih za konforan rad.

Go to top