GOPRO

Uslužni obračun zarada

Obračun plata ne mora da bude komplikovan.

Fokusirajte se na vaše poslovanje. Prepustite
obračun zarada profesionalcima.

Zaposleni predstavljaju ključ uspeha svake kompanije, zbog toga je zadovoljstvo zaposlenih postao glavni prioritet velikog broja uspešnih kompanija širom sveta.

Način na koji se vrši obračun zarada predstavlja vrlo osetljivu oblast koja je podložna ljudskim greškama i iziskuje veliku preciznost i puno pažnje.

Sve zahtevnija zakonska regulativa vezana za procese obračuna zarada iziskuje konstantnu edukaciju i informisanost. Naš specijalizovan kadar prati stalne promene koje zahtevaju usklađenost sa zakonskom regulativom iz oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

GoPro je jedan od vodećih provajdera softvera za obračun zarada. Kako bismo vam olakšali poslovanje i uštedeli vreme i novac, stvorili smo outsourcing uslugu obračuna zarada.

Prepustite proces obračuna iskusnom timu kako biste mogli da se u potpunosti fokusirate na rast i razvoj vašeg poslovanja.

Ključne prednosti GoPro Payroll OnLine rešenja:

Uvek „Up To Date“ sa aktuelnim tehnologijama i automatizovanim procesima rada – na raspolaganju vam je ceo arsenal iz Microsoft Dynamics i Microsoft Power Platforme.

Nikada više nećete čekati ažuriranja – nove verzije sa novim opcijama i/ili novim zakonskim zahtevima se automatski postavljaju. Na brzinu postavke ne utiče čak i ako imate prilagođavanja i integracija koje su samo za vas urađene

Sigurnost podataka – obezbedićete sigurnost podataka na izuzetno visokom nivou zahvaljujući rezervnim kopijama koje se automatski kreiraju svakog minuta. “Point In Time Restore” funkcionalnost vam omugućava da vratite sistem u stanje koje je bilo na tačan datum i vreme, u prethodnih 15 dana. Sigurnost pristupa sistemu je po najvišim svetskim standardima uz dvofaktorsku autentifikaciju.

Zaštićenost podataka – obzirom na to da je sistem van servera u vašoj organizaciji, vaši podaci će biti 100% zaštićeni od neovlašćenog pristupa. Podaci na nalozima plaćanja su anonimizirani, tako da ni tu ne može doći do kompromitacije podataka

Dostupan veliki broj opcija koje će vam štedeti vreme u radu – automatsko kreiranje mesečne satnice na osnovu unetih datuma početka i kraja zaposlenja kao i početka i kraja odsustava, automatsko računanje naknada troška na osnovu prisustva, unos neto bonusa, definisanje ciljane neto plate, korišćenje trajnih ili mesečnih ključeva za raspodelu troška plate po projektima ili mestima troška, uvoz podataka iz Excel-a, izvoz svih izveštaja u Excel, itd.

Sveobuhvatno izveštavanje za obračun zarada i ljudske resurse – možete koristiti i Power BI izveštaje koje smo spremili za vas.

✅ Integracije sa drugim sistemima – moguće je kreiranje modifikacija, proširenja i integracije sa drugim sistemima (SAP, evidencija prisustva,…). Neka tipična proširenja su već nabrojana u našoj ponudi (vidi: Opcioni dodaci za licence).

Zašto odabrati Payroll Outsourcing

usteda-vremena-novca-220x220

Ušteda vremena i novca

propisi-220x220

Usklađenost sa propisima

podrska-220x220

Posvećena podrška

✅ GoPro je razvio sopstveni modul za obračun zarada, što garantuje odlično poznavanje funkcionalnosti softvera, automatizaciju brojnih operacija, integraciju sa različitim drugim sistemima i korišćenje savremene tehnologije u radu
✅ Tim sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa lakšim i veoma složenim zahtevima u implementaciji modula za obračun zarada
✅ Eksterni obračun zarada i troškova u skladu sa najnovijom Zakonskom regulativom
✅ Besprekorna usluga, posvećenost i poverenje postojećih klijenata
✅ Blagovremena komunikacija i ažurnost
✅ Visok stepen diskrecije i zaštite podataka, razmena podataka putem portala
✅ Ušteda vašeg vremena i troškova u odnosu na samostalan obračun zarada unutar vaše firme
✅ Samostalno korišćenje više desetina gotovih izveštaja i BI modela za izveštavanje
✅ Specijalne cene za posebne kategorije klijenata: startup kompanije i neprofitne organizacije

payroll-square2-500x500

Fokusirajte se na ono što je važno

Olakšano poslovanje

Nesmetan rast

Efikasnost procesa

Maksimalna posvećenost

OBRAČUN ON-LINE licenca

Najbolja opcija za nove kompanije.

POGLEDAJTE FUNKCIONALNOSTI

Funkcionalnosti
Pristup u GoPro Payroll on-line sistem za jednog korisnika za obračun i/ili uvid u izveštaje
Obračun zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Obračun troškova prevoza
Obračun benefita
Kalkulacija obustava i administrativnih zabrana
Priprema poreskih prijava PPP PD
Priprema naloga za plaćanje
Priprema naloga za knjiženje
Priprema rekapitulacija i izveštaja
Obračun ostalih vrsta primanja za zaposlene
Obračun ostalih vrsta primanja za lica van pravnog odnosa
Obračun obaveze po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i štampa obrasca IOSI
Pristup u SharePoint on-line sistem za jednog korisnika za čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
Slanje isplatnih listića na email-ove zaposlenih
Praćenje evidencije godišnjih odmora i izrada rešenja o godišnjim odmorima
Priprema ugovora o radu/aneksa ugovora o radu na prethodno dostavljenom template-u
Napredne raspodele (procentualna raspodela zarade za jednog radnika po više cost cenatara)
Time Sheet modul za učitavanje prisustva iz drugih sistema
Human Resources Management modul
Putni nalozi
Blagajna
Usluge
Usluga obračuna zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Podnošenje poreskih prijava PPP PD Poreskoj upravi
Štampa potvrda za banku i potvrda o zaposlenju
Podnošenje obrazaca za Republički zavod za statistiku
Podnošenje poreskih prijava IOSI
Podnošenje dokumentacije za refundaciju i administracija
Prijava/Promena/Odjava radnika u centralnom registru u zakonskom roku
Izrada zdravstvenih kartica

– Uključeno
– Nije dostupno

OBRAČUN usluge

Najbolja opcija za male i srednje kompanije.

POGLEDAJTE FUNKCIONALNOSTI

Funkcionalnosti
Pristup u GoPro Payroll on-line sistem za jednog korisnika za obračun i/ili uvid u izveštaje
Obračun zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Obračun troškova prevoza
Obračun benefita
Kalkulacija obustava i administrativnih zabrana
Priprema poreskih prijava PPP PD
Priprema naloga za plaćanje
Priprema naloga za knjiženje
Priprema rekapitulacija i izveštaja
Obračun ostalih vrsta primanja za zaposlene
Obračun ostalih vrsta primanja za lica van pravnog odnosa
Obračun obaveze po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i štampa obrasca IOSI
Pristup u SharePoint on-line sistem za jednog korisnika za čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
Slanje isplatnih listića na email-ove zaposlenih
Praćenje evidencije godišnjih odmora i izrada rešenja o godišnjim odmorima
Priprema ugovora o radu/aneksa ugovora o radu na prethodno dostavljenom template-u
Napredne raspodele (procentualna raspodela zarade za jednog radnika po više cost cenatara)
Time Sheet modul za učitavanje prisustva iz drugih sistema
Human Resources Management modul
Putni nalozi
Blagajna
Usluge
Usluga obračuna zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa <
Podnošenje poreskih prijava PPP PD Poreskoj upravi
Štampa potvrda za banku i potvrda o zaposlenju
Podnošenje obrazaca za Republički zavod za statistiku
Podnošenje poreskih prijava IOSI
Podnošenje dokumentacije za refundaciju i administracija
Prijava/Promena/Odjava radnika u centralnom registru u zakonskom roku
Izrada zdravstvenih kartica

– Uključeno
– Nije dostupno

OBRAČUN PLUS usluge

Najbolja opcija za velike kompanije.

POGLEDAJTE FUNKCIONALNOSTI

Funkcionalnosti
Pristup u GoPro Payroll on-line sistem za jednog korisnika za obračun i/ili uvid u izveštaje
Obračun zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Obračun troškova prevoza
Obračun benefita
Kalkulacija obustava i administrativnih zabrana
Priprema poreskih prijava PPP PD
Priprema naloga za plaćanje
Priprema naloga za knjiženje
Priprema rekapitulacija i izveštaja
Obračun ostalih vrsta primanja za zaposlene
Obračun ostalih vrsta primanja za lica van pravnog odnosa
Obračun obaveze po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i štampa obrasca IOSI
Pristup u SharePoint on-line sistem za jednog korisnika za čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
Slanje isplatnih listića na email-ove zaposlenih
Praćenje evidencije godišnjih odmora i izrada rešenja o godišnjim odmorima
Priprema ugovora o radu/aneksa ugovora o radu na prethodno dostavljenom template-u
Napredne raspodele (procentualna raspodela zarade za jednog radnika po više cost cenatara)
Time Sheet modul za učitavanje prisustva iz drugih sistema
Human Resources Management modul
Putni nalozi
Blagajna
Usluge
Usluga obračuna zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa <
Podnošenje poreskih prijava PPP PD Poreskoj upravi
Štampa potvrda za banku i potvrda o zaposlenju
Podnošenje obrazaca za Republički zavod za statistiku
Podnošenje poreskih prijava IOSI
Podnošenje dokumentacije za refundaciju i administracija
Prijava/Promena/Odjava radnika u centralnom registru u zakonskom roku
Izrada zdravstvenih kartica

– Uključeno
– Nije dostupno

Paketi za uslužni obračun zarada

Naši paketi su tako osmišljeni da se savršeno uklapaju u vaše potrebe: bilo da želite sami da radite obračuna a potrebna vam je samo licenca, bilo da želite uslugu obračun, bilo da želite kompletnu uslugu obračuna i kadrovske administracije. Pogledajte naše pakete u nastavku:

NAZIV PAKETA OBRAČUN ON-LINE licenca OBRAČUN usluge OBRAČUN PLUS usluge
Funkcionalnosti koje se licenciraju
Pristup u GoPro Payroll on-line sistem za jednog korisnika za obračun i/ili uvid u izveštaje
Obračun zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Obračun troškova prevoza
Obračun benefita
Kalkulacija obustava i administrativnih zabrana
Priprema poreskih prijava PPP PD
Priprema naloga za plaćanje
Priprema naloga za knjiženje
Priprema rekapitulacija i izveštaja
Obračun ostalih vrsta primanja za zaposlene
Obračun ostalih vrsta primanja za lica van pravnog odnosa
Obračun obaveze po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i štampa obrasca IOSI
Pristup u SharePoint on-line sistem za jednog korisnika za čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
Slanje isplatnih listića na email-ove zaposlenih
Praćenje evidencije godišnjih odmora i izrada rešenja o godišnjim odmorima
Priprema ugovora o radu/aneksa ugovora o radu na prethodno dostavljenom template-u
Napredne raspodele (procentualna raspodela zarade za jednog radnika po više cost cenatara)
Time Sheet modul za učitavanje prisustva iz drugih sistema
Human Resources Management modul
Putni nalozi
Blagajna
Usluge
Usluga obračuna zarada, naknada zarada i pripadajućih poreza i doprinosa
Podnošenje poreskih prijava PPP PD Poreskoj upravi
Štampa potvrda za banku i potvrda o zaposlenju
Podnošenje obrazaca za Republički zavod za statistiku
Podnošenje poreskih prijava IOSI
Podnošenje dokumentacije za refundaciju i administracija
Prijava/Promena/Odjava radnika u centralnom registru u zakonskom roku
Izrada zdravstvenih kartica

– Uključeno
– Nije dostupno