payroll fleksibilnost

  • Različiti načini obračuna, sve je parametrizovano i otvoreno
  • Moguće je da više korisnika istovremeno rade na obračunu
  • Moguće je istovremeno raditi na više obračuna (zarade i prevoz, zarade i refundirane naknade, refundirane naknade i prevoz). Zajednički obračun štedi vreme korisnicima, a modulu ne predstavlja problem da odvojeno tretira podatke kao da su dva obračuna u pitanju.
Go to top