OSOBINE

Automatizacija

U modulu je uradjena automatizacija brojnih operacija radi veće produktivnosti

Moguće je u jednom koraku obračunati redovan rad, primanja van radnog odnosa, refundirane nakande, prevoz. Ovakav zajednički obračun štedi vreme korisnicima a programu ne predstavlja problem da odvojeno tretira podatke i štampa obrasce kao da su dva obračuna u pitanju.

Automatski se unosi broj radnih sati za radnika u zavisnosti od toga kada je zaposlen u firmi ili je napustio, tako da korisnik ne mora sučno da koriguje broj sati.

Automatski se vodi evidencija o iskorišćenom godišnjem odmoru i preostalom odmoru.

Podržana Nenovčana davanja zaposlenom (korišćenje službenog auta u privatne svrhe, službeni stan, itd.) uz automatsko razdvajanje neoporezivog i oporezivog dela.

Dobrovoljno penzijsko osiguranje na teret poslodavca se automatski uzima u obzir za povećanje neoporezivog iznosa zarade.

Automatski se dopunjava zarada radniku do minimalne neto zarade, ukoliko iz nekog razloga ima unos za iznos koji je manji od minimalno propisanog.

Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres,…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada.

Automatsko kreiranje obustava za više (ili sve) radnike

Skraćeni metod unosa obustava za masovan unos obustava od jednog kreditora

Kroz funkcionalnost „Ponavljajuće stavke zarada“ omogućeno je da se za radnika unese stavka zarade koja će se pojavljivati u više obračuna u budućnosti. Ovakve stavke će se automatski unositi u obračune sve do datuma koji postavi korisnik.

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?

1″]