Podržan je obračun sledećih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po ugovoru o radu:

 • Ugovor o delu
 • Jubilarna nagrada
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Korišćenje sopstvenog auta u službene svrhe
 • Dnevnice, prevoz i smeštaj na službenom putu
 • Prihod od autorskih prava
 • Prihodi od kapitala - učešće u dobiti, dividende, kamate, uzimanje iz imovine privrednog društva
 • Zakup nepokretnosti, zakup pokretnosti
 • Dobici od igara na sreću
 • Prihod od osiguranja lica
 • Dopunski rad
 • Naknade za rad upravnog odbora
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Volonterski rad
 • Otkup sekundarne sirovine, otkup šumskih plodova
 • Hranarine sportistima
 • Isplate licima koja nisu zaposlena (nagrade,itd.)
 • Otpremnina-odlazak u penziju
 • Otpremnina-socijalni program
 • Otpremnina-tehnološki višak
 • Solidarna pomoć-svi vidovi
 • Stipendije i krediti
 • Ugovor sa direktorom koji nije zaposlen
 • Drugi ugovori (trgovinsko zastupanje.,itd)
Go to top