FUNKCIONALNOSTI

Ostala primanja

Podržan je obračun sledećih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po ugovoru o radu:

-Ugovor o delu
-Jubilarna nagrada
-Privremeni i povremeni poslovi
-Korišćenje sopstvenog auta u službene svrhe
-Dnevnice, prevoz i smeštaj na službenom putu
-Prihod od autorskih prava
-Prihodi od kapitala – učešće u dobiti, dividende, kamate, uzimanje iz imovine privrednog društva

-Zakup nepokretnosti, zakup pokretnosti
-Dobici od igara na sreću
-Prihod od osiguranja lica
-Dopunski rad
-Naknade za rad upravnog odbora
-Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
-Volonterski rad
-Otkup sekundarne sirovine, otkup šumskih plodova
-Hranarine sportistima

-Isplate licima koja nisu zaposlena (nagrade,itd.)
-Otpremnina-odlazak u penziju
-Otpremnina-socijalni program
-Otpremnina-tehnološki višak
-Solidarna pomoć-svi vidovi
-Stipendije i krediti
-Ugovor sa direktorom koji nije zaposlen
-Drugi ugovori (trgovinsko zastupanje.,itd)