FUNKCIONALNOSTI

Podaci koji se unose na zaposlene a vezani su za obračun zarade

Prethodni radni staž se vodi za svakog radnika, bilo detaljno za svako zaposlenje, bilo skraćeno kao ukupan staž. Omogćen je unos i beneficiranog radnog staža.

Godišnji odmor:
Godišnji odmor se unosi po godinama. Program za svaku godinu prati koliko je radnik iskoristio i daje pregled koliko mu je preostalo iz koje godine. Omogućen je unos i izgubljenog odmora.
Na radniku se unosi i:
-njegova pripadnost izdvojenim poslovnim jedinicama, ukoliko postoje.
-radna mesta na kojima radi tokom vrmena, a svako radno mesto može biti povezano na neki od platnih razreda, ukoliko se koriste.
-broj ugovora za NSZ ukoliko se za njega odobrene olakšice
-procenat radnih sati na koji je sklopio ugovor
-šifra za doprinos privrenim komorama. Različiti radnici u različitim poslovnim jedinicama mogu plaćati doprinose različitim komorama.