FUNKCIONALNOSTI

Podržani načini obračuna

Ugovorene zarade radnika je moguće uneti na sledeće načine:

-Bruto mesečni iznos,
-Bruto na sat,
-Bruto osnovna plata pomnožena koeficijentom složenosti,
-Bruto osnovna plata na sat pomnožena koeficijentom složenosti,
-Neto mesečni iznos,
-Neto na sat,
-Neto osnovna plata pomnožena koeficijentom složenosti,
-Sve ovo u dinarima ili u bilo kojoj stranoj valuti.

Moguće je za jednog radnika istovremeno unositi bruto i neto elemente zarade:

-da zarada bude uneta na kartici radnika u neto iznosu a da se na konkretnoj isplati radniku doda bruto dodatak,
-da zarada bude uneta na kartici radnika u bruto iznosu a da se na konkretnoj isplati radniku doda neto dodatak.

Ostale mogućnosti:

-U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.
-Moguće je izabrati da li naknada za topli obrok, prevoz i regres ulaze u ugovorenu zaradu ili se na nju dodaju. Ukoliko se izabere da ulaze u ugovorenu zaradu, program će sam izvršiti neophodne preračune kako bi radnik imao iskazane i ove elemente zarade.
-Moguće je za jednog radnika istovremeno unositi elemente zarade u različitim valutama.
-Postoji istorija ugovorenih zarada za radnika, i moguće je uraditi zaostali obračun za neki period u prošlosti kada je zaposleni imao drugačiju ugovorenu zaradu.
-Postoji istorija obračunskih parametara, pa je moguće retroaktivno uraditi obračun za zaostale zarade, po obračunskim parametrima koji su važili u periodu za koji se radi obračun.
-Ugovorena zarada se može unositi ručno za svakog radnika, a može se unositi i preko platnih razreda.
-Svi parametri i opcije obračuna koje utiču na računicu se mogu menjati na nivou pojedinačnog radnika, ako se pojavi potreba.

Osim zarade za rad, moguće je obračunati i sledeće vrste isplata:

-Obračun refundiranih naknada se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun
-Obračun prevoza se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun
-Podržana je opcija isplate samo doprinosa, bez isplate zarade. Zarada se može isplatiti naknadno
-Moguće su isplate neograničenog broja akontacija