FUNKCIONALNOSTI

Refundirane naknade

Omogućeno je obračunavanje sledećih refundiranih naknada:

-bolovanje na teret fonda
-porodiljsko odsustvo
-isplata invalidima II ili III kategorije

Ostale mogućnosti:

-U sistemu se vodi evidencija o svim refundiranim nakadama (početni datum , krajnji datum, mesečni iznos, koeficijenti kretanja prosečne plate, prosečna satnica za refundirana bolovanja)
-Omogućeno je automatsko umetanje ovih stavki zarada na obračun, uz vođenje računa o broju dana refundacije
-Podržana je isplata akontacija za deo zarade koji se refundira
-Program kontroliše da li je ispunjen zakonski zahtev da bolovanje preko 30 dana ne može biti manje od minimalne zarade
-Podržani su i najkomplikovaniji slučajevi, npr. kad invalid radi deo meseca i ode u toku meseca na neko refundirano bolovanje ili odsustvo