FUNKCIONALNOSTI

Sigurnost podataka

Sigrunost podataka o zaradama je ključno pitanje. U ovom programu sigurnost je obezbeđena na više načina.

-Kroz standardni Microsoft Dynamics NAV sistem korisničkih uloga
-Razvijen je posebni dodatni sistem autorizacije pristupa podacima iz zarada koji se može koristiti kao zamena ili dodatak na standardni Microsoft Dynamics NAV sistem korisničkih uloga. Ovaj sistem razlikuje sledeće tri uloge: referent ljudskih resursa (bez pristupa podacima o zaradama), refrent obračuna zarada, referent obračuna primanja van radnog odnosa, administrator
-Kreirani nalozi plaćanja za neto zarade mogu imati zamaskirano ime primaoca

-Nalozi plaćanja za neto zarade se mogu kreirati zbirno po bankama preko uplate na prelazne račune kod tih banaka
-Ukoliko nije konfirgurisan standardni Microsoft Dynamics NAV sistem korisničkih uloga, obračun je moguće držati u posebnom preduzeću u istoj NAV bazi u kome bi se rad omogučio samo autorizovanim osobama za obračun zarada. Prilikom ovakvog rada, nalozi za knjiženje u glavnu knjigu se popunjavaju u drugom (pravom) preduzeću