Podržan je obračun za sledeće vrste primalaca, kategorije lica

 • Zaposleni
 • Novozaposleni-Lice mlađe od 30 god.
 • Novozaposleni-Lice starije od 50 god.
 • Novozaposleni-Lice starije od 45 a mlađe od 50 g.
 • Novozaposleni-Lice sa invaliditetom
 • Novozaposleni-Pripravnik mlađi od 30 god.
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/14
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/15
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/16
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/18
 • Invalid rada II i III kategorije
 • Neplaćeno odsustvo roditelja
 • Zaposleni osnivač preduzeća u svom preduzeću
 • Osnivač koji nije zaposlen u svom preduzeću
 • Priv. i pov poslovi-Nezaposleno/sa nepunim radnim vremenom
 • Priv. i pov poslovi-Penzioner (starosna penzija)
 • Priv. i pov poslovi-Član oml./stud. zadruge stariji od 26 godina
 • Ugovor sa direktorom-lice nije zaposleno

Podržane su sledeće vrste primanja sa mogućim tipovima vrednosti (nove se mogu dodavati putem podešavanja):

 • Akontacija (Iznos, Sat)
 • Redovan rad (Dan,Sat)
 • Službeni put (Dan,Sat)
 • Minuli rad (Procenat)
 • Dodatna primanja stranca rezidenta (Sat)
 • Dodatak za noćni rad (Sat)
 • Dodatak za prekovremeni rad (Sat)
 • Dodatak za rad na praznik (Sat)
 • Destimulacija (Iznos)
 • Neto dodatak (Iznos)
 • Neto dodatak u stranoj valuti (Iznos)
 • Stimulacija (Iznos)
 • Stimulacija u % po stavci zarade (Procenat)
 • Stimulacija u % od mesečne zarade (Procenat)
 • Topli obrok - mesečni iznos (Iznos)
 • Topli obrok - po danima rada (Iznos)
 • Regres - mesečni iznos (Iznos)
 • Regres - po danima rada (Iznos)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje-radnik (Iznos)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje-poslodavac (Iznos)
 • Godišnji odmor (Dan,Sat)
 • Godišnji odmor iz prethodne godine (Dan,Sat)
 • Plaćeno odsustvo (Dan,Sat)
 • Naknada za dane praznika (Dan,Sat)
 • Naknada za bolovanje do 30 dana 100% (Dan,Sat)
 • Naknada za bolovanje do 30 dana 65% (Dan,Sat)
 • Otpremnina-sporazumni raskid (Iznos)
 • Obračun doprinosa bez isplate zarade (Iznos)
 • Obračun doprinosa za osnivača koji nije zaposlen (Iznos)
 • Preraspodela radnog vremena (Dan,Sat)
 • Odbitak u % od mesečne zarade (Procenat)
 • Odbitak (Iznos)
 • Neplaćeno odsustvo (Dan,Sat)
 • Prevoz - mesečni iznos (Iznos)
 • Prevoz - po danima rada (Iznos)
 • Naknada za trudničko bolovanje (Dan,Sat)
 • Naknada za bolovanje preko 30 dana-65% (Dan,Sat)
 • Bolovanje-davalac tkiva i organa (Dan,Sat)
 • Bolovanje-izolacija i praćenje (Dan,Sat)
 • Bolovanje-nega člana porodice (Dan,Sat)
 • Bolovanje-povreda na radu (Dan,Sat)
 • Bolovanje-profesionalna bolest (Dan,Sat)
 • Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 100% (Iznos)
 • Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 60% (Iznos)
 • Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 30% (Iznos)
 • Naknada invalidima rada (Iznos)
Go to top