FUNKCIONALNOSTI

Podržane vrste primalaca i vrste primanja

Podržan je obračun za sledeće vrste primalaca, kategorije lica

-Zaposleni
-Novozaposleni-Lice mlađe od 30 god.
-Novozaposleni-Lice starije od 50 god.
-Novozaposleni-Lice starije od 45 a mlađe od 50 g.
-Novozaposleni-Lice sa invaliditetom
-Novozaposleni-Pripravnik mlađi od 30 god.
-Zaposleni-beneficirani staž 12/14

-Zaposleni-beneficirani staž 12/15
-Zaposleni-beneficirani staž 12/16
-Zaposleni-beneficirani staž 12/18
-Invalid rada II i III kategorije
-Neplaćeno odsustvo roditelja
-Zaposleni osnivač preduzeća u svom preduzeću

-Osnivač koji nije zaposlen u svom preduzeću
-Priv. i pov poslovi-Nezaposleno/sa nepunim radnim vremenom
-Priv. i pov poslovi-Penzioner (starosna penzija)
-Priv. i pov poslovi-Član oml./stud. zadruge stariji od 26 godina
-Ugovor sa direktorom-lice nije zaposleno

Podržane su sledeće vrste primanja sa mogućim tipovima vrednosti (nove se mogu dodavati putem podešavanja):

-Akontacija (Iznos, Sat)
-Redovan rad (Dan,Sat)
-Službeni put (Dan,Sat)
-Minuli rad (Procenat)
-Dodatna primanja stranca rezidenta (Sat)
-Dodatak za noćni rad (Sat)
-Dodatak za prekovremeni rad (Sat)
-Dodatak za rad na praznik (Sat)
-Destimulacija (Iznos)
-Neto dodatak (Iznos)
-Neto dodatak u stranoj valuti (Iznos)-Stimulacija (Iznos)
-Stimulacija u % po stavci zarade (Procenat)
-Stimulacija u % od mesečne zarade (Procenat)
-Topli obrok – mesečni iznos (Iznos)
-Naknada za bolovanje do 30 dana 100% (Dan,Sat)
-Naknada za bolovanje do 30 dana 65% (Dan,Sat)
-Otpremnina-sporazumni raskid (Iznos)

-Topli obrok – po danima rada (Iznos)
-Regres – mesečni iznos (Iznos)
-Regres – po danima rada (Iznos)
-Dobrovoljno penzijsko osiguranje-radnik (Iznos)
-Dobrovoljno penzijsko osiguranje-poslodavac (Iznos)
-Godišnji odmor (Dan,Sat)
-Godišnji odmor iz prethodne godine (Dan,Sat)
-Plaćeno odsustvo (Dan,Sat)
-Naknada za dane praznika (Dan,Sat)
-Bolovanje-profesionalna bolest (Dan,Sat)
-Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 100% (Iznos)
-Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 60% (Iznos)
-Naknada za por. odsustvo/ negu deteta 30% (Iznos)
-Naknada invalidima rada (Iznos)

-Obračun doprinosa bez isplate zarade (Iznos)
-Obračun doprinosa za osnivača koji nije zaposlen (Iznos)
-Preraspodela radnog vremena (Dan,Sat)
-Odbitak u % od mesečne zarade (Procenat)
-Odbitak (Iznos)
-Neplaćeno odsustvo (Dan,Sat)
-Prevoz – mesečni iznos (Iznos)
-Prevoz – po danima rada (Iznos)-Naknada za trudničko bolovanje (Dan,Sat)
-Naknada za bolovanje preko 30 dana-65% (Dan,Sat)
-Bolovanje-davalac tkiva i organa (Dan,Sat)
-Bolovanje-izolacija i praćenje (Dan,Sat)
-Bolovanje-nega člana porodice (Dan,Sat)
-Bolovanje-povreda na radu (Dan,Sat)