Podržane aktivnosti GoPro WMS aplikacije:

 • Obrada i knjiženje magacinskih prijemnica
 • Obrada i knjiženje magacinskih isporuka
 • Obrada i registracija izdvajanja
 • Obrada i registracija Skladištenja
 • Obrada Nabavnih/Prodajnih porudžbenica (za sisteme koji ne koriste WMS modul)
 • Rad sa Brojevima serija i serijskim brojevima (praćenje artikala)
 • Kreiranje i knjiženje i premeštanje robe u okviru magacina
 • Uvid u stanje artikla po magacinima/regalima u okviru magacina
 • Kreiranje popisne liste (mogućnost rada Online/Offline)
 • Kreiranje prodajnih Ponuda
 • Kreiranje i obrada naloga za prenos (prenos artikala između dva magacina)
 • Evidentiranje novih barkodova
 • Evidentiranje količina u različitim jedinicama mere
 • Provere cena (Prodajnih/Maloprodajnih)
Go to top