Funkcionalnosti WMS

Podržane funkcionalnosti

Podržane aktivnosti GoPro WMS aplikacije:

-Obrada i knjiženje magacinskih prijemnica
-Obrada i knjiženje magacinskih isporuka
-Obrada i registracija izdvajanja
-Obrada i registracija Skladištenja
-Obrada Nabavnih/Prodajnih porudžbenica (za sisteme koji ne koriste WMS modul)
-Rad sa Brojevima serija i serijskim brojevima (praćenje artikala)
-Kreiranje i knjiženje i premeštanje robe u okviru magacina
-Uvid u stanje artikla po magacinima/regalima u okviru magacina
-Kreiranje popisne liste (mogućnost rada Online/Offline)
-Kreiranje prodajnih Ponuda
-Kreiranje i obrada naloga za prenos (prenos artikala između dva magacina)
-Evidentiranje novih barkodova
-Evidentiranje količina u različitim jedinicama mere
-Provere cena (Prodajnih/Maloprodajnih)