Microsoft Dynamics Nav Funkcionalnosti

Izveštavanje i BI

Uz pomoć pristupa ažurnim informacijama i moćnim alatima za analizu i izveštavanje, zaposleni mogu pratiti performanse, analizirati trendove i uočiti potencijalne probleme pre nego što nastanu.

Imaćete značajan uvid u celokupnu organizaciju uz pomoć moćnih Business intelligence (BI) mogućnosti u Microsoft Dynamics NAV rešenju.

Uz pristup ažurnim podacima i širokom spektru analitičkih i alata za izveštavanje, uključujući grafičke prikaze, OLAP i Web-based opcije prikaza analiza, zaposleni i menadžment mogu donositi osnovane i sigurne odluke koje će doprineti uspešnosti poslovanja.

Priprema ciljnih analiza unutar Microsoft Dynamics NAV i njihov prikaz van Microsoft Dynamics NAV za dublji uvid u pojedine aspekte poslovanja. Te analize mogu biti prikazane u Microsoft Excelu ili u specijalizovanoj web-based aplikaciji.

Kreiranje izveštaja od početka upotrebom step-by-step čarobnjaka za izveštaje, grafičkih alata i drill down mogućnosti

Jednostavan rad uz pomoć naprednih analitičkih alata za kompletan pregled pokazatelja poslovanja

Podešavanje i pregled grafičkih prikaza i izveštaja

Analize po dimenzijama

Korišćenjem analiza po dimenzijama vrši se priprema i prikaz ciljnih analiza unutar Microsoft Dynamics NAV za dublji uvid u pojedine aspekte poslovanja.

Prilagođeno izveštavanje

Moguće je pripremiti analize van Microsoft Dynamics NAV koristeći podatke iz baze. To se može postići nezavisnom Business intelligence aplikacijom, ili upotrebom SQL Server Reporting Services za brzo izdvajanje informacija po potrebi i upotrebom Report Designer-a za izradu izveštaja.