KORISTI WMS

Koristi za poslovanje

Aplikacija je razvijena sa ciljem da zaposlenima u magacinu olakša i ubrza svakodnevne aktivnosti, a menadžmentu omogući detaljno praćenje i standardizaciju rada zaposlenih.

Zaposlenima u magacinu se mogućnost greške ograničava i svodi na minimum.

Kompanije koje se bave distribucijom ili veleprodajom i žele da isplivaju na vrh današnjeg kompetitivnog i turbulentnog poslovnog okruženja, da uhvate nove prilike i ostvare uspeh, značajno mogu profitirati od upotrebe jednog ovakvog sistema koji im može pomoći da:

-Preuzmu kontrolu nad svojim skladištem i maksimiziraju njegovu vrednost
-Eliminišu manuelne procese i tokove magacinskih operacija sa brzim, tačnim ispunjenjem plana koje sprečava penale za nepridržavanje ugovorenog
-Integrišu označavanje i transport u procese izdvajanja/pakovanja i fakturisanja, čak i kod više skladišta
-Osposobe svoje zaposlene da uštede vreme, smanje troškove i povećaju zadvoljstvo klijenata
-Mapiraju predmete na skladišnim lokacijama tako da automatski upućuju na njih zaposlene u magacinu tokom procesa skladištenja i izdvajanja
-Optimizuju skladišni prostor i pojednostave izdvajanje robe sa jasnim razumevanjem koji se magacin najbrže kreće
-Usklade sa klijentima ili maloprodajama zahteve za identifikaciju specifičnih proizvoda i porudžbina, praćenje, etiketiranje ili standardizovanje i mapiranje podataka praćenja direktno u EDI dokumenta (dokumenta za elektronsku razmenu podataka)
-Isprate efikasnost cross docking-a (direktnog premeštanja robe sa prijemne zone u zonu za isporuku) i drop-shipment-a (direktne isporuke bez skladištenja)
-Smanje skupljanje i ostale trškove prenosa sa preciznim praćenjem skladištenja, čvrstom kontrolom i aktuelnim podacima za finalne odluke o zalihama
-Povežu podatke o skladištima za višeskladišne prostore i eliminišu nepotrebne nestanke zaliha, koordiniraju sigurnosne zalihe i popunjenost, kao i transportuju robu sa finansijski najisplativijih lokacija, deleći fakture ukoliko je potrebno
-Održavaju precizne i tačne podatke o skladištu i ažuriraju ih učestalo pomoću mobilnih uređaja