MS DYNAMICS NAV PO DELATNOSTIMA

Maloprodaja

Iako postoji veliki broj različitih zahteva za različite tipove maloprodaje, maloprodajno rešenje pokriva sve aspekte poslovanja u maloprodaji kao i različite oblike maloprodaje:

Šalterska prodaja

Samoposluge

Prodavnice

Pružanje usluga

Maloprodajni deo je u potpunosti integrisan sa Microsoft Dynamics NAV. Zahvaljujući moćnim funkcionalnostima koje poseduje i mogućnostima da se prilagodi poslovanju, obezbeđuje dodatne funkcionalnosti koje pokrivaju specifičnosti vaših poslovnih procesa

GoPro modul za maloprodaju nudi sve funkcionalnosti koje su potrebne jednoj maloprodaji, što uključuje rad sa šifarnicima, nabavku, prodaju, prenos između lokacija, kraj dana, rad sa eksternim uređajima (fiskalni štampač, barkod skener, elektronske vage), sve zakonske izveštaje kao i izveštaje za analizu poslovanja. Detaljnije o funkcionalnostima GoPro modula za maloprodaju.

GoPro modul za maloprodaju vam omogućava:

· Prijem dokumenata iz poslovnog softvera
· Prijem različitih šifarnika iz poslovnog softvera(proizvodi, cene, atributi)
· Dvosmerna sinhronizacija podataka o kupcima
· Automatsko knjiženje pristiglih dokumenata u skladu sa poslovnim softverom
· Pregled vrednosti zaliha po maloprodajnoj ceni i štampanje potrebne dokumentacije