Iako postoji veliki broj različitih zahteva za različite tipove maloprodaje, maloprodajno rešenje pokriva sve aspekte poslovanja u maloprodaji kao i različite oblike maloprodaje:

 • Šalterska prodaja
 • Samoposluge
 • Prodavnice
 • Pružanje usluga

Maloprodajni deo je u potpunosti integrisan sa Microsoft Dynamics NAV. Zahvaljujući moćnim funkcionalnostima koje poseduje i mogućnostima da se prilagodi poslovanju, obezbeđuje dodatne funkcionalnosti koje pokrivaju specifičnosti vaših poslovnih procesa

Spisak funkcionalnosti GoPro modula za maloprodaju:

Kase/POS

 • Podrška za više korisnika, statistike prodaje po korisniku, kontrola pristupa
 • Katalog artikala po kategorijama i podkategorijama
 • Podrška za barkod uređaje i definisanje barkod formata
 • Definisanje atributa i njihova asocijacija sa artiklima
 • Napredna pretraga artikala, po kategorijama i atributima
 • Podrška za različita sredstva plaćanja: kartica, ček, virman, gotovina
 • Davanje popusta na kasi u iznosu ili procentu
 • Automatska nivelacija zaliha pri svakoj prodaji ili na kraju dana
 • Evidencija kupca, pregled njihovih transakcija
 • Nalozi za ispravku, pregled i pretraga izdatih računa
 • Komunikacija sa eksternim uređajima putem drajvera (fiskalna kasa, elektronska vaga, štampač za štampanje nalepnica)
 • Izdavanje gotovinskog računa
 • Praćenje lagera
 • Izveštaji o prodaji po vremenskom periodu, kupcima, korisnicima

Backoffice

 • Evidencija pravnih lica
 • Izdavanje maloprodajne fakture pravnom licu
 • Evidentiranje nabavke od pravnog lica
 • Međumagacinski prenos
 • Upravljanje cenama i kreiranje nivelacije zaliha

Dokumenti

 • KEPU knjiga
 • Interna prijemnica
 • Interna otpremnica
 • Nabavka od dobavljača
 • Povrat dobavljaču
 • Popis
 • Izveštaji o kretanjima robe na maloprodajnom skladištu
 • Profaktura(rezervacija)
 • Faktura
 • Izveštaji o fakturisanoj i rezervisanoj robi
 • Osnovne analize trendova prodaje, nabavke i stanja artikala na skladištu

Deo modula u NAV

 • Slanje podataka o prodaji u poslovni softver
 • Slanje kreiranih dokumenata u poslovni softver
Go to top