OSOBINE

Sveobuhvatnost

Podržani svi načini obračuna zarada

Ugovorene zarade radnika je moguće uneti na sledeće načine:

-mesečna zarada,
-zarada na sat,
-mesečna zarada pomnožena koeficijentom složenosti,
-zarada na sat pomnožena koeficijentom složenosti,
-sve vrste obračuna neto ili bruto,
-sve vrste obračuna u dinarima ili u bilo kojoj stranoj valuti.

Podržane sve vrste primalaca:

-zaposleni,
-novozaposleni-lice mlađe od 30 god,
-lice starije od 50 god.,
-lice starije od 45 a mlađe od 50 g.,
-lice sa invaliditetom,
-pripravnik mlađi od 30 god.,
-beneficirani staž,
-zaposleni osnivač preduzeća u svom preduzeću,
-osnivač koji nije zaposlen u svom preduzeću,…

Podržane vrste primanja:

-Podržane su sve vrste primanja koje se mogu javiti u radnom odnosu i van njega.
-autorsku ugovori,
-ugovori o delu,
-članstva u upravnim odborima,
-primanja od dividendi i kamata,
-privremen i povremeni poslovi,
-ugovor sa direktorom,…