O NAMA

Vizija, misija i zajedničke vrednosti

NAŠA VIZIJA

Stremimo da budemo najbolja firma u oblasti poslovnih rešenja gde god da radimo.

GoPro je najbolja moguća sredina u kojoj pojedinac može da nauči posao kojim se firma bavi i u kojoj izrasta u vrhunskog profesionalca kakvi su firmi i potrebni da bi ostvarila svoju viziju.

Zbog toga firma kontinuirano investira u oblastima koje vode ispunjenju vizije, bilo da su u pitanju partnerstva sa vodećim svetskim firmama, ili nabavka vrhunskih alata za rad, ili ulaganje u zaposlene kroz obuke. Na taj način i klijenti prepoznaju GoPro kao vrhunsku firmu i lojalni su nam, a potencijalni klijenti nas vrednuju kao najbolje partnere za saradnju.

Zajedničke vrednosti

  • Zadovoljstvo zaposlenih
  • Zadovoljstvo klijenata
  • Integritet, pouzdanost i odgovornost
  • Kvalitet u svemu što radimo
  • Proaktivnost
  • Pripadnost kolektivu

Etička načela poslovanja treba da doprinesu većoj humanosti i uspešnosti u obavljanju radnih zadataka.

Osnovni faktor po kome se danas razlikuje uspešnost i perspektiva jedne firme od druge je nivo primene etike u njihovom poslovanju.

Osnovni faktor po kome se danas razlikuje uspešnost i perspektiva jedne firme od druge je nivo primene etike u njihovom poslovanju.

O NAMA

GoPro etički kodeks

Sve naše aktivnosti prema klijentu se obavljaju samo ako postoji korist za klijenta.

Unapred se dogovaramo sa klijentom u vezi naknada i troškova, obračunavamo naknade koje su razumne i proporcionalne izvršenoj usluzi i prihvaćenoj odgovornosti.

U saradnji sa klijentima pridržavamo se načela integriteta, kompetentnosti, objektivnosti i profesionalizma.

Prihvatamo samo one zadatke za koje mi ili naše kolege poseduju potrebno iskustvo i kompetentnost, dodeljujemo poslove samo onim stručnjacima sa znanjem koje je potrebno da bi se služilo našim klijentima efektivno.

Ukazujemo na realna očekivanja u odnosu na očekivane rezultate i koristi od naše usluge.

Izbegavamo konflikt interesa i klijentu odmah ukazujemo na okolnosti i činjenice koje mogu uticati na naš sud ili objektivnost.

Radimo zajedno sa našim klijentom kako bismo uspostavili obostrano razumevanje ciljeva, opsega i naknade za usluge, pre prihvatanja angažmana.

Na odgovarajući način tretiramo sve poverljive informacije klijenta koje nisu javno znanje, preduzimamo razumne korake da sprečimo pristup njima od strane neautorizovanih osoba, i ne koristimo vlasništvo nad privilegovanim informacijama, bilo za potrebe GoPro-a, klijenta ili nekog drugog lica, bez odobrenja klijenta.