MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL (NAV) FUNKCIONALNOSTI

Obračun zarada

GoPro ima sopstveni modul za obračun zarada i ostalih primanja.

Ovaj modul je razvijen od početka na osnovu višegodišnjeg iskustva u implementaciji modula zarada, mahom kod velikih i srednjih preduzeća.

Cilj koji je postavljen pred ovaj modul je da istovremeno pokrije zakonske zahteve koji se javljaju u vezi sa obračunom zarada i najčešće zahteve koje klijenti postavljaju, među kojima se izdvajaju zahtevi u pogledu fleksibilnosti, praćenja troškova i automatizacija procesa rada. Takođe, sistem je ostavljen da bude lako nadogradiv sa dodatnim funkcionalnostima koje mogu zatrebati u složenom radnom okruženju.

U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.

Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu, bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada. Ako se koristi mesečni iznos, moguće je napraviti skalu umanjenja naknade u odnosu na pojedine tipove odsustva sa posla.

Obračun refundiranih naknada se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun.

Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.

Podržan je obračun ostalih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po osnovu zaposlenja

U modul je ugrađeno preko 30 logičkih kontrola koje sprečavaju korisnika da pogreši i upozoravaju ga na moguće nepravilnosti.

Integracija sa elektronskim platnim prometom svih banaka

Elektronska predaja obrazaca

Krediti i obustave

Knjiženje u glavnu knjigu po „projektima“ ili „mestima troškova“ pa čak i ako svaki mesec važi drugačija kombinacija za pojedinog radnika

Automatsko kreiranje naloga za platni promet

27 obrazaca i više od 40 izveštaja

Dodaci koji se mogu dobiti na osnovne funkcionalnosti:

Automatsko učitavanje podataka sa popunjenih karneta

Proširenje funkcionalnosti za kadrovsku evidenciju

Povezivanje sa sistemima za kontrolu prisustva

Druge dorade po zahtevu klijenata…