U modulu je uradjena automatizacija brojnih operacija radi veće produktivnosti.

  • Moguće je u jednom koraku obračunati redovan rad, primanja van radnog odnosa, refundirane nakande, prevoz. Ovakav zajednički obračun štedi vreme korisnicima a programu ne predstavlja problem da odvojeno tretira podatke i štampa obrasce kao da su dva obračuna u pitanju.
  • Automatski se unosi broj radnih sati za radnika u zavisnosti od toga kada je zaposlen u firmi ili je napustio, tako da korisnik ne mora sučno da koriguje broj sati.
  • Automatski se vodi evidencija o iskorišćenom godišnjem odmoru i preostalom odmoru.
  • Podržana Nenovčana davanja zaposlenom (korišćenje službenog auta u privatne svrhe, službeni stan, itd.) uz automatsko razdvajanje neoporezivog i oporezivog dela.
  • Dobrovoljno penzijsko osiguranje na teret poslodavca se automatski uzima u obzir za povećanje neoporezivog iznosa zarade.
  • Automatski se dopunjava zarada radniku do minimalne neto zarade, ukoliko iz nekog razloga ima unos za iznos koji je manji od minimalno propisanog.
  • Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres,…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada.
  • Automatsko kreiranje obustava za više (ili sve) radnike
  • Skraćeni metod unosa obustava za masovan unos obustava od jednog kreditora
  • Kroz funkcionalnost „Ponavljajuće stavke zarada“ omogućeno je da se za radnika unese stavka zarade koja će se pojavljivati u više obračuna u budućnosti. Ovakve stavke će se automatski unositi u obračune sve do datuma koji postavi korisnik.
Go to top