PODRŠKA

Pomoć i podrška

GoPro nudi fleksibilnu pomoć, podršku, usluge i resurse za probleme u radu sa PayRoll rešenjem.

Pomoć, materijali za učenje i tehnička podrška

Bez obzira da li ste krajnji korisnik GoPro Payroll rešenja ili ste zainteresovani za GoPro Payroll rešenje, možete se obratiti GoPro timu za odgovore i pomoć.

Kontakt informacije za korisnike

Centar za korisničku podršku:
Telefon: +381 11 31 93 069

Kontakt za eskalacije

Svi zahtevi se mogu uputiti preko Korisničkog portala na adresi: