PODRŠKA

Servisni planovi

GoPro svoje korisnike PayRoll rešenja stavlja na vrh skale prioriteta i servisnog plana usluge.

To je ono što GoPro razlikuje od drugih i daje najveću vrednost PayRoll rešenju tokom vremena.

Izborom GoPro PayRoll rešenja dobijate:
-Pravo na nove verzije
-Materijale za učenje
-Adekvatnu podršku
-Tehničku podršku
-Pristup korisničkom portalu

PayRoll Roadmap

GoPro PayRoll rešenje prati smernice Microsoft Dynamics NAVa.
GoPro PayRoll rešenje će biti na raspolaganju za svaku novu verziju Dinamics NAV nakon što prođe sve potrebne testove kvaliteta, a dostupnost novih verzija je deo Ugovora sa svakim korisnikom.