FUNKCIONALNOSTI CRM

Podržane funkcionalnosti

Moduli koje Dynamics 365 rešenja koji u sebi objedinjuju CRM funkcije

Prodaja

Marketing

Korisnička podrška

Podrška na terenu