MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL (NAV) FUNKCIONALNOSTI

Praćenje poslova/projekata

Modul Poslovi omogućava vam da:

Procenjujete vrednost posla uključujući artikle, resurse i druge troškove

Vodite detaljan popis svih troškova i faktura za projekat ili posao

Budete sigurni da su svi relevantni troškovi posla fakturisani

Postavite rigoroznu kontrolu nad troškovima

Organizujete sopstvene resurse u cilju veće efikasnosti