MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL (NAV) FUNKCIONALNOSTI

Prodaja i distribucija

Veći broj povezanih dokumenata su na raspolaganju za rukovanje prodajnim porudžbinama i procesom fakturisanja:

Ponude

Porudžbine

Okvirne porudžbine

Fakture

Odobrenja

Nalozi povrata

Svi oni su međusobno povezani i podržavaju kompletan tok procesa prodaje, od prodajne ponude pa do porudžbine i fakture, ali isto tako možete započeti od bilo kog dokumenta, na primer od prodajne porudžbine.

Tokom popunjavanja jednog od dokumenata, kompletna istorija prethodnih prodajnih dokumenata je trenutno na raspolaganju.

Ukoliko prodajete artikle, podaci o artiklu, raspoloživosti, cenama, popustima i supstitutima su udaljeni samo jedan klik.

Štampani prodajni dokumenti se istovremeno automatski prikazuju i u CRM modulu. Takođe, moguće je u CRM-u za svaku štampanu ponudu (ili za neki sličan događaj) kreirati zaduženje komercijalisti za praćenje.

Funkcionalnost Prodajnih naloga omogućava:

Brz unos, pri čemu su prikazana samo potrebna polja za unos

Kreiranje većeg broja otpremnica i faktura iz jedne prodajne porudžbine

Direktne isporuke sa povezanim nabavnim porudžbinama

Proces odobravanja dokumenata uz obaveštavanje putem e-mail-a

Brzo kreiranje prodajnih dokumenata kopiranjem postojećih, proknjiženih ili neproknjiženih, prodajnih dokumenata

Proces avansnog plaćanja

Veći broj tipova redova prodajnih porudžbina:

Artikli

Osnovna sredstva

Konto GK

Dodatni troškovi prodaje (prevoz, pakovanje i slično)

Komentar

Svaki red prodajnog naloga može da ima:

Sopstvenu dimenziju (mesto troška, profitni centar i slično)

Sopstvenu cenu i procenat popusta

Sopstvenu lokaciju (magacin)

Veći broj serijskih brojeva i brojeva šarži (serija, lotova)

Informacije o PDV-u

Planirani datum isporuke, Zahtevani datum isporuke, ostali relevantni datumi

Sopstveni broj paketa za potrebe praćenja

Web On-Line prodavnica automatski može da kreira NAV prodajnu porudžbinu u realnom vremenu (opciono)

Uvoz i kreiranje prodajnih porudžbina iz eksternih aplikacija