ULOGE

Direktor Prodaje

Kao direktor prodaje, vi imate potrebu da pratite, da prognozirate i da izveštavate o prodaji i performansama celog tima u bilo koje vreme.

Svakodnevno je potrebno brzo kreiranje analiza i izveštaja i to za određenu namenu. Dobijanje potrebnih informacija je često otežano i vremenski zahtevno. Da li znate u svakom trenutku, koji su vam proizvodi najprofitabilniji i koji kupci ih kupuju? Da li možete da radite ad hoc analize o prodaji da bi utvrdili probleme ili prodajne prilike?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da:

Poboljšate svoje poslovne analize.

Uz pomoć neograničenh mogućnosti preuređivanja podataka (slice-and-dice), analize i izveštavanje kroz GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics NAV, dobićete fleksibilniji i detaljniji uvid u vaše Dynamics podatke. Možete da pripremite izveštaje o izuzecima, da preuređujete podatke u svojim izveštajima po dimenzijama i da kreirate svoje prilagođene analize. Direktori prodaje koriste analitike i izveštaje da analiziraju rad svojih timova u odnosu na predviđanja, na koje prilike se treba fokusirati i koji kupci su najprofitabilniji.

Automatizujete i poboljšate izveštavanje.

Da li je često potrebno da vam IT sektor kreira, prilagođava ili menja postojeće izveštaje i to baš onda kada nemate dovoljno vremena a hitno vam je potreban brz uvid i informacija? Koliko ste samo vremena potrošili na pripreme mesečnih izveštaja, umesto na prodajne aktivnosti? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics stavlja moć u ruke prodajnog tima tako da svako može lako i brzo da kreira ono što mu je potrebno. Trošenjem manje vremena na kreiranje izveštaja, vaš prodajni tim dobija više vremena za analizu ponašanja kupaca, na identifikovanje prilika za unakrsne prodaje ili za nalaženje novih potencijalnih kupaca.

Poboljšate upravljanje performansama.

Nakon postavke strateških planova i ciljeva, na koj način pratite koja lokacija, koji tim ili pojedinac ostvaruje te ciljeve? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava vam efikasno upravljanje prodajom, obezbeđuje ažurne podatke o performansama koji mogu da se povežu sa detaljnijim izveštajima i time vam prikažu kompletnu poslovnu sliku koja vam je potrebna. Ispratite sve relevantne podatke o prodaji i trendovima u jedinstvenom konsolidovanom pregledu, a da pritom smanjite vreme potrebno za pripremu izveštaja i povećate vreme za analizu podataka.