ULOGE

Finansijski direktor

Kao finansijski direktor, vi ste pod stalnim pritiskom da brzo obezbedite precizne izveštaje o finansijskom stanju preduzeća.

Potrebno je da smanjite manuelni rad, nedoslednosti i da se fokusirate na strateška pitanja i napredne analize. Koliko je čovek/sati potrošeno da se kreiraju finansijski izveštaji? Da li se oslanjate na nepouzdane tabele za vaše analize? Da li možete da uradite analize različitih evidencija u samo jednom izveštaju?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da:

Automatizujete i poboljšate izveštavanje.

Često rukovodioci ili direktori upravnih odbora imaju potrebu da razumeju performanse preduzeća bazirane na finansijama. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da finansijski podaci budu dobro prezentovani i lako razumljivi, čime se postiže i bolja komunikacija u vezi finansijskih performansi.

Poboljšate tačnost i konzistentnost izveštaja.

Kao finansijskom direktoru, zbog vašeg posla vam je važno da su izveštaji pripremljeni bez grešaka i na vreme. Ako izveštavanje između sektora, regija ili preduzeća nije konzistentno, onda je ono često neefikasno. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam pruža potpunu kontrolu nad izveštavanjem kako biste obezbedili pouzdane, ažurne i konzistentne izveštaje. Prestanite sa korišćenjem nepouzdanih tabela i obezbedite sebi snažan alat za izveštavanje. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da se izveštaji jednostavno kreiraju, menjaju i konstantno osvežavaju najnovijim podacima iz Microsoft Dynamics NAV-a.

Dobijete tačan uvid u ono što vam treba.

Ako trošite sve svoje vreme ručno pripremajući mesečne izveštaje, unakrsne analize ili konsolidovane izveštaje, onda verovatno nećete imati vremena da dobijete dodatnu vrednost analizirajući rezultate i da dajete strateške savete. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam obezbeđuje kompletan pregled: analize trendova koji vam signaliziraju da li treba da krenete u proširenje ili smanjenje poslovanja, da odredite kada i gde kapaciteti nisu adekvatni i uradite nešto u vezi sa tim. Sa pravim mogućnostima analize, Vi dobijate snagu da postavljate pitanja i da na njih dobijate tačne odgovore.

Oslobodite gotovinu.

Da li znate koliki će biti vaš priliv za tri meseca? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics drastično smanjuje vreme i složenost koju zahteva analiza praćenja tokova gotovine. Oslobodite gotovinu proaktivno prateći ponašanje vaših kupaca i dobavljača. Na primer, pratite kupce koji kasne u plaćanju i koji predstavljaju veći rizik, pa samim tim bolje planirajte svoje finansije.

Otklonite konfliktne verzije podataka.

Da li nemožete da donosite tačne odluke usled nepreciznih i netačnih podataka? Da li se ponekad ne slažete sa rukovodiocima prodaje o poslednjim podacima o prodaji? Da li imate zaposlene koji imaju sopstvene tabele koje brzo zastarevaju i sadrže greške? Nekompletne informacije kod ključnih indikatora i izveštavanje iz raznih izvora podataka čine da je strateško planiranje otežano. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam obezbeđuje jedinstveno, centralno skladište za sve podatke, analize i izveštaje, tako da nema sumnje u ispravnost podataka i svima su za analize raspoloživi isti podaci.