ULOGE

IT Menadžer

Na IT menadžerima je stalni pritisak za pripremu izveštaja na nivou celog preduzeća u skladu sa specifičnim zahtevima poslovanja.

Zbog konstantnih potreba za kreiranjem novih izveštaja i analiza a takođe i za promenama na već postojećim izveštajima, IT vrlo brzo dolazi u situaciju da nema dovoljno resursa da bi adekvatno odgovorio na te zahteve. Zbog toga vrlo često u poslovnim sistemima s jedne strane imamo IT koji je blokiran samo radom na izveštajima , a sa druge strane imamo ostale zaposlene koji postaju nezadovoljni odzivom i radom IT-ja na njihovim zahtevima. Da li se vaše preduzeće oslanja na IT vezano za izveštaje?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava:

Automatizovano izveštavanje bez odlaganja i kašnjenja.

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics daje moć poslovnim korisnicima da samostalno kreiraju izveštaje u bilo koje vreme. Rešenje pruža mnogo više od kreiranja lista i agregiranih izveštaja koje obično pripremaju višestruki timovi koristeći različite alate. Timovi mogu jednostavno da sarađuju i ako su lokacijski ili geografski udaljeni.

Izbegnete duge kompleksne implementacije.

IT menadžeri vrlo često nemogu da dozvole trošenje dodatnih resursa i vremena na instalaciju, održavanje i podršku novim proizvodima. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics je sistem čiji se prezentacioni nivo bazira na Microsoft Excelu tako da nema dodatnih instalacija na klijentskim računarima. Na serverskom delu sistema se za Data Warehouse koriste SQL Server Data Services-i a za OLAP strukture podataka se koriste SQL Server Analysis Services-i koji dolaze i sa Standard edicijom SQL Server-a i ne zahtevaju dodatne izdatke na kupovanje licenci.

Smanjite protok tehničkih resursa.

IT u većini slučajeva nemaju viška vremena i ljudskih resursa. Da li trenutno imate dovoljno vremena i resursa da instalirate, održavate i podržavate različite alate za izveštavanje koje koristi vaše preduzeće? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics zahteva minimalne tehničke resurse za instalaciju, obuku i održavanje, i omogućava niske troškove održavanja (TCO) i brzog povrata investicije (ROI).