ULOGE

Izvršni Direktor

Kao Izvršni direktor, vi stalno tragate za efikasnim načinima da bolje razumete potražnju i da bolje rasporedite resurse kompanije.

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava:

Povećanje transparentnosti kroz celokupno poslovanje.

Da li možete da vidite koji proizvodi donose najveće marže i koji su to kupci koji kupuju te proizvode? Da li lako dolazite do informacija o performansama drugih sektora? Izvršni direktor mora da ima uvid u sve što se dešava u preduzeću. Ako potražnja opadne, a zalihe su prevelike, to će uticati na tokove gotovine i dovešće do nepotrebnih troškova u oblastima osiguranja i skladištenja. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da pratite performanse različitih sektora, tipova zaliha, regionalnih lokacija ili celokupnog poslovanja, čak i onih delova koji ne koriste Dynamics sisteme. Kreirajte kontrolne table za zalihe, kako biste videli relevantne podatke svakog sektora. Kreirajte scorecards kako biste videli artikle koji imaju usporeno kretanje. Pogledajte sve relevantne informacije o prodaji, zalihama, potraživanjima iz jednog konsolidovanog pogleda, smanjujući vreme potrošeno na pripremu izveštaja i povećavajući vreme za analizu podataka.

Pripremite detaljne analize zaliha.

Koliko je lako da se izračuna i statistički izmeri obrt zaliha? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics dozvoljava vam da vršite napredne analize kako bi utvrdili neefikasnosti, proverili isplativosti i proučili performanse dobavljača.

Automatizacija i bolje izveštavanje.

Rukovodioci ili članovi upravnih odbora imaju potrebu da razumeju performanse preduzeća na osnovu podataka o finansijama i zalihama, ali nemaju vremena da skupljaju i detaljno pregledaju podatke. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics drastično smanjuje vreme potrebno za izveštavanje, pruža vizuelne prezentacije izveštaja, što ih čini odmah razumljivim.